EsBond باندینگ نسل 5
EsBond باندینگ نسل 5
EsBond

باندینگ نسل 5

باندینگ ها در انواع پروسه های ترمیمی برای باند کردن کامپوزیت و دنتاین و بیس و دیگر مواد ترمیمی استفاده می شود. باندینگ EsBond5 باندینگ نسل 5 محصول اسپیدنت است. زیست سازگاری، ضد حساسیت، باندینگ عالی با دنتاین و enamel و همچنین چسبندگی بالا با بیس و سیمان موقت از جمله ویژگی های برتر باندینگ نسل 5 اسپیدنت است.