Temp.it Flow

Temp.it Flow پانسمان موقت فلو
Temp.it Flow پانسمان موقت فلو
Temp.it Flow

پانسمان موقت فلو

پانسمان موقت Temp.it Flow اسپیدنت نسبت به نمونه مشابه Temp.it از فلوپذیری بالایی برخوردار است. این فلوپذیری بالا امکان نفوذ در میکروگپ ها را می دهد. شرکت آزاد تجارت پارس نماینده انحصاری مواد و محصولات کمپانی spident کره جنوبی است