Core.it

Core.it کربیلدآپ
Core.it کربیلدآپ
Core.it

کربیلدآپ

کربیلدآپ اسپیدنت با نام Core.it برای ساختن Core در انواع پروسه های ترمیمی استفاده می شود. ساختار یکپارچه بدون تکه تکه شدن و چسبندگی عالی Core.it را به یک ماده مناسب برای ساختن Core تبدیل کرده است. رادیواپسیتی فوق العاده این Core از ویژگی های منحصر به فرد کربیلد آپ اسپیدنت است.