EsFlow کامپوزیت فلو اسپیدنت
EsFlow کامپوزیت فلو اسپیدنت EsFlow کامپوزیت فلو اسپیدنت
EsFlow

کامپوزیت فلو اسپیدنت

کامپوزیت فلو اسپیدنت یکی از معروف ترین کامپوزیت های ترمیمی در میان جامعه دندانپزشکان است. این کامپوزیت با نام تجاری EsFlow شناخته می شود گرانروی و فلوپذیری فوق العاده ای دارد. شیرینکیچ ناچیز و چسبندگی مناسب و همچنین فلو عالی از ویژگی های اصلی EsFlow است. این کامپوزیت به عنوان برترین کامپوزیت از نگاه متخصصان دنتال ادوایزر شناخته شده است