FineEtch

FineEtch اسید اچ
FineEtch اسید اچ
FineEtch

اسید اچ

از اسید اچ برای اچ کردن در انواع پروسه های ترمیمی و آماده سازی پالپ برای اپلای کردن کامپوزیت استفاده می شود. اسید اچ اسپیدنت FineEtch قابلیت بالایی در حذف لایه های اسمیر، از بین بردن باکتری ها و میکروارگانیسم ها دارد. شرکت آزاد تجارت پارس نماینده انحاری فروش این محصول را بر عهده دارد