Temp.it

Temp.it پانسمان موقت
Temp.it پانسمان موقت
Temp.it

پانسمان موقت

از پانسمان موقت برای پانمسان گذاری در پروسه های ترمیمی استفاده می شود. پانسمان موقت Temp.it به عنوان یکی از برترین پانسمان های موقت از طرف کارشناسان و متخصصان دنتال ادوایز شناخته شده است. این پانسمان موقت از محبوبیت بالایی در میان جامعه دندانپزشکی برخوردار است.