spident

مرکز تحقیق و توسعه

Research and Development center

مرکز تحقیق و توسعه اسپیدنت در سال 2006 در جهت تولید با کیفیت ترین مواد دندانپزشکی در کره جنوبی تاسیس شد. در حال حاضر مرکز تحقیق و توسعه Spident در 5 آزمایشگاه مجهز به آخرین تکنولوژی روز دنیا و حضور متخصصان برتر، به تولید با کیفیت ترین مواد مصرفی دندانپزشکی نظیر انواع سیمان، محلول های شستشو، مواد سفیدکننده دندان، فیشورسیلنت ها و... مشغول است. ارتباط تنگاتنگ این مرکز با دانشگاه های برتر علوم دندانپزشکی کره و بیمارستان تخصصی سئول موجب شده است تا مواد مصرفی مورد نیاز جامعه دندانپزشکی مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا تولید شود. نشر و چاپ مقالات معتبر در حوزه دندانپزشکی ترمیمی و پیشگیری گواهی بر این ادعا است.